Samfälligheten Ekobyn

Historia och information

Ekobyn.se

Ekobyn Smeden är belägen i ett kulligt jordbrukslandskap - på gränsen mellan stad och land, och på cykelavstånd (fyra kilometer) till centrum. Geografiskt tillhör bostadsområdet Ljungarums kyrkby. Från byn leder promenadvägar och stigar bland annat till Strömsbergs herrgård och Strömsbergsskogen varav stora delar är naturreservat.


Ekobyn Smeden är byggd med ekologiska utgångspunkter och består av 24 hushåll i 12 st parhus med äganderätt, samt en gemensam bystuga. Storleken på lägenheterna varierar mellan 81 och 137 kvadratmeter. Byggnadsår 1993-1995.


Arkitekterna Jan Moeschlin och Peo Oskarsson genomförde detta  ekobyprojekt under åren 1991 till 1996 med brukarinflytande som bygger på att de boende har kunnat påverka sitt framtida boende genom ekonomiskt åtagande och praktiskt arbete i arbetsgrupper. Drivande inom arbetsgrupperna var Pia Larsson, som senare också flyttade in. I efterhand kan man se att utan hennes drivande arbete och engagemang hade nog inte Ekobyn blivit verklighet. Rolf Wahlström bidrog med tekniskt kunnande och värdefulla förslag.


Arkitekterna tog på sig ett stort ansvar och utökade sitt traditionella arbetsområde från ren projektering till att även ikläda sig rollen som byggherrar och ansvarat för planering, utformning av tekniska system, kontroll på bygget och all upphandling av entreprenader samt ordnat med finansiering, försäljning och förvaltning av bostadsrättsföreningen det första året.Några bygg/bofakta:

- solfångare på taket för tappvatten

  och tillskottsvärme till vattenburen el

  (golvvärme)

- inglasat uterum i söder

- inga fönster åt norr, istället extra

  isolering på denna sida med hjälp av 

  utvändigt byggda förråd

- isolering med hjälp av ekofiber
- miljövändliga byggmaterial inomhus- och utomhus

- väggarna är i orginal målade med bivaxlasyrer

- egen trädgård till varje lägenhet

- därutöver ingår en kolonilott till varje lägenhet

- källsortering och kompostering av hushållsavfall