Samfälligheten Ekobyn

Länkar

Bra att ha

Länklistan


BILAR & MILJÖ

Läs mer på www.miljofordon.se


BOKTIPS

Läs om Lars och Louise Danielssons bok - Huset som ville ha en trädgård - ett hem i världen. - www.markens.se


EKOBYAR

*En uppdaterad lista (hit 2006) om ekobyar och kollektivhus i

  Sverige.http://hem.fyristorg.com/assets/

* En gedigen rapport om nio svenska ekobyar.www.ekoby.org

* Mjölnartorpets ekoby i Karlstad. www.mjolnartorpet.com

* Ekobyn Solbyn öster om Lund i Skåne-På hemsidan finns bland annat   

   en bra länklista för de som vill hitta till fler ekobyar i Sverige och världen.

   www.solbyn.org 


ENERGI

Bra tips för att spara energi samt en energikalkyl finns på konsumentverkets hemsida www.kov.se

Om vindkraftverken på Visingsö går det att läsa mer på www.visingso.net om man sedan klickar på länken Föreningar och sedan Visingsö vind.


FÖRENINGAR

På Naturskyddsföreningens hemsida finns mycket läsvärt med fakta och information om allt från natur- till miljövård, kemikalier, Bra miljöval med mera. Här finns även webbtidningen Världens Natur 2004. - www.snf.se

Adoptera ett eget djur kan man göra hos Världsnaturfonden www.wwf.se


HANDLA MILJÖVÄNLIGT

Att handla ekologiskt är trevligt och måste inte vara dyrt. på Konsumentverkets hemsida finns en ekokalkyl för dig som vill veta mer om kostnaderna för att handla miljömärkt! www.kov.se


Läs mer om KRAV-märkta varor på www.krav.se och rättvisemärkt på www.rattvisemarkt.se


I Jönköping finns butiken Bikupan för den som vill handla miljövänligt/ekologiskt och/eller och närproducerade livsmedel. BIKUPAN drivs i kooperativ form och huserar nere på tändstickområdet i lokaler nära Kulturhuset..


SOPOR OCH SORTERING AV AVFALL

www.sopor.nu


Hållbar konsumtion

http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/